Adwokatura Polska

Świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w sprawach:

  • cywilnych,
  • karnych,
  • administracyjnych,
  • podatkowych,
  • rodzinnych i opiekuńczych,
  • zamówień publicznych,
  • pracowniczych.